گاهی نیاز است از سرور دیگری به صورت ریموت به دیتابیس Mysql متصل شویم بدین منظور مراحل زیر را در دایرکت ادمین به ترتیب دنبال کنید :

۱- ابتدا به دایرکت ادمین هاستی که دیتابیس در آن وجود دارد وارد شوید.
۲ – به mysql management -(مدیریت دیتابیس mysql) رفته و بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک کنید.

اتصال به دایرکت ادمین

۳ – در قسمت access host در صفحه باز شده IP سروری که میخواهید به این دیتابیس متصل شود را وارد نمایید.
۴ – دقت کنید اگر IP معتبر ندارید میتوانید از علامت % استفاده کنید تا به تمام IP ها اجازه دسترسی دهد البته این روش به دلیل امنیت کمتر توصیه نمیشود.

اتصال به دایرکت ادمین

۵ – حال برروی گزینه Add Host کلیک کمید . اکنون میتوانید به این دیتابیس با مشخصات IP سرور و شناسه و رمز دیتابیس متصل شوید.