۱ – جهت ایجاد ساب دامنه در دایرکت ادمین ، ابتدا روی گزینه Subdomain Management کلیک می کنیم.

ایجاد ساب دامنه در دایرکت ادمین

۲ – در فیلد Add Sub-Domain نام ساب دامنه را وارد می کنیم و در نهایت روی گزینه Create کلیک می کنیم تا ساب دامنه مدنظرمان ایجاد شود :

 

ایجاد ساب دامنه در دایرکت ادمین