این گزینه به شما امکان فیلتر کردن یک نوع ایمیل را میدهد.تنظیمات برای تمام ایمیل ها اعمال میشود.

برای ایجاد یک فیلترجدید در کنترل پنل به منوی”E-Mail Menu” بروید ،سپس روی ایکن”Filters” کلیک کنید.

فیلتر کردن ایمیل ها

 

برای تغییر یا حذف یک فیلتر انرا انتخاب و”Delete Selected” یا modify رابزنید.