برای ایجاد یک لیست ایمیل روی آیکن “Mailing Lists” از منوی “Mail” کلیک کنید:

لیست ایمیل

که در صفحه ی باز شده اطلاعات به صورت زیر وارد کنید:

لیست ایمیل

  • نام لیست را در کادر List Name وارد نمائید.
  • کلمه عبور لیست را در کادر Password وارد نموده و لازم است کلمه عبور را دوباره وارد کنید .
  • دامنه مورد نظر خود را بوسیله کادر Domain انتخاب کنید .

در انتها روی دکمه Add Mailing List کلیک نمائید
در صورت موفقیت پیغام زیر برای شما نمایش خواهد یافت :

لیست ایمیل

در قسمت Current list فهرست لیست ها مشاهده می شود و در صورت نیاز به ویرایش آنها روی دکمه “Manage” کلیک نمائید .