برای این کار ابتدا وارد کنترل پنل هاست خود شوید. در بخش Email گزینه Email Disk Usage را پیدا کنید.

مدیریت فضای ایمیل

وارد صفحه Email Disk Usage شوید , از قسمت Account ایمیل مورد نظر را انتخاب کنید.سپس بر روی گزینه Manage کلیک نمایید.

مدیریت فضای ایمیل

مطابق تصویر یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه Delete Permanently  کلیک نمایید.

مدیریت فضای ایمیل

با این کار ایمیل های موجود در بخش مورد نظر بطور دایم از روی هاست پاک می شوند.