از پنل اصلی گزینه  Skin Managerرا انتخاب کنید .

مدیریت قالب

هر اکانت دو پوسته دارد.
پوسته default : این پوسته محیطی گرافیکی است.
پوسته power_user :این پوسته محیطی متنی است.
برای بار گزاری پوسته از داخل هارد خود از قسمت Upload New Skin بر روی دکمه Browse کلیک کرده و فایل مورد نظر را انتخاب،سپس در قسمت Skin Name نامی برای پوسته وارد کنید.

پس از اتمام کار بر روی دکمه Upload کلیک کنید.هنگامی که عملیات Upload به اتمام رسید پوسته در لیست بالا نمایش داده میشوذ.
برای اعمال پوسته آنرا انتخاب،اگر می خواهید آنرا فقط برای پنل خود اعمال کنید برروی دکمه Apply to Me کلیک کنید و اگر میخواهید پوسته را برای تمامی کاربران اعمال کنید برروی دکمه Apply to All Users کلیک کنید.

اگر میخواهید پوسته ای را حذف کنید،آنرا انتخاب کنید سپس برروی دکمه Delete کلیک کنید.