از پنل اصلی گزینه List Users را انتخاب کنید .

مسدود کردن حساب کاربری

یوزر هایی را که می خواهید مسدود/باز کنید،از قسمت Select انتخاب کنید.
پس از انتخاب دکمه Suspend/Unsuspend را انتخاب کنید.

نکته: با مسدود کردن اکانت تمامی عملیات متوقف شده و مشتری دیگر امکان ورود به پنل و استفاده از FTP را نخواهد داشت.
نکته: هنگامی که bandwidth کاربر تمام شود به صورت خودکار حساب آن مسدود میشود.