جهت مشاهده میزان فضای استفاده شده در Cpanel می‌توانید پس ازورود به کنترل پنل از کادر Files گزینه Disk Usage را انتخاب نمایید.

فضای استفاده شده در سی پنل

در این صفحه می‌توانید میزان فضای اشغال شده را به تفکیک مشاهده نمایید.

فضای استفاده شده در سی پنل