سرور اختصاصی چیست؟ در این مقاله علاوه بر معرفی سرور اختصاصی به بررسی مزایا و معایب آن میپردازیم.