وب سرور در واقع سروری است که صفحات وب بر روی آن میزبانی می گردد و همچنین این سرور برای نوع کاربری خود می بایست که تحت وب باشد. در این مقاله به طور ویژه و دقیق تر به معرفی Web Server می پردازیم.