در این آموزش میخواهیم توسط فایل htaccess کلیه ی لینک ها و صفخات خود را از دامنه ی قدیمی خود به دامنه ی جدید ریدایرکت کنیم.